Rådgivning

Vi kan gi gode råd både ved oppstart og drift av foretak. Det innbefatter blant annet budsjettering og økonomiske analyser, aktiv skatteplanlegging samt vurdering av optimal selskapstype ved etableringer.