Rapportering av refusjoner fra NAV endres

Endringene gjelder både sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top