Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard

Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top