Regelendringer fra 1. juli 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top