Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top