Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter

Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top