Regjeringens krisepakke for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Personlige næringsdrivende får utsatt frist med å betale første termin av forskuddsskatten til 1. mai.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top