Regnskap Norge med fokus på rettssikkerhet og forenklinger i møte med Finanskomiteen

Vi tok opp utfordringer ved restansene i Skatteklagenemnda, innrapportering til SFU og økt rapporteringsbyrde for naturalytelser.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top