Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top