Regnskap Norges kommentarer til statsbudsjettet 2017

Regnskap Norge er primært opptatt av at skattereglene ikke skal påføre næringslivet store administrative byrder, at reglene er praktikable, og at satser og regler tilrettelegger for at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet i Norge.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top