Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

Lovutvalget foreslår blant annet at små foretak ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top