Regnskapsregisteret med nye varslingsdatoer for påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Regnskapsfører, revisor og den regnskapspliktige mottar påminnelse om frist for innsending av årsregnskap tirsdag 26. juli. To uker senere, 9. august, varsles de solidaransvarlige.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top