Rentebegrensningsregelen – lempninger i skjemakravene for selskap mv. i konsern

Skattedirektoratet har akseptert visse forenklinger for selskap mv. i konsern ved innsendelsen av rentebegrensningsskjema RF-1315 og tilleggsskjema RF-1509.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top