Retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal bruke ved ileggelse av sanksjoner.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top