Retten til omsorgspenger begrenses

Når barnehager og barneskolens 1.– 4. trinn åpner i uke 17 og 18, må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top