Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top