Risikovurdering for å forebygge hvitvasking

Finanstilsynet legger til grunn at økt automatisering i regnskapsførselen øker faren for at mistenkelige transaksjoner ikke blir avdekket.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top