Samarbeid mellom regnskapsførere ved overføring av kunder

Hvordan sikre alle parters interesser når en oppdragsgiver bytter regnskapsfører?
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top