Skatt

Skattepapirene utarbeider vi som en del av årsregnskapet. Vi sjekker selvangivelsen og ser at tallene er korrekte, samt at alle fradrag er kommet med. For enkeltpersonforetak foretar vi fordeling mellom ektefeller der dette er aktuelt.