Skattemelding

De aller fleste næringsdrivende må sende inn skattemelding på et standard digitalt format via et regnskap- eller årsoppgjørsprogram. Vi sjekker skattemeldingen og ser at tallene er korrekte, samt at alle fradrag er kommet med. For enkeltpersonforetak foretar vi fordeling mellom ektefeller der dette er aktuelt.