Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2018

Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top