Skatte- og avgiftsendringer i revidert statsbudsjett

Regjeringens forslag til endringer blir vedtatt. I avtale om revidert statsbudsjett økes sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 65 % til 75 % av sykepengegrunnlaget.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top