Skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017

Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top