Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top