Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere ytelser som mottas fra tredjepart

Foruten fordeler i form av deltakelse på reiser og arrangementer mv, skal plikten omfatte rabatter og bonusfordeler som arbeidstakeren oppnår som følge av arbeidsforholdet. Regnskap Norge er kritiske til forslaget.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top