Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top