Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Enkelte skogeiere har fått fritak for innbetaling til skogfondordningen, noe som får skattemessige konsekvenser.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top