Skattefunn for selskap i økonomiske vanskeligheter – ytterligere avklaringer

Uttalelse påvirker fremtidige Skattefunn-prosjekter, men også prosjekter godkjent i 2019 og tidligere.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top