Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top