Skjønnsfastsettelser og tilleggsskatt for 1. termin 2020 utsettes

Skattedirektoratet snur og avventer bruk av sanksjoner for 1. termin.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top