Skogbruk – registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Skattedirektoratet instruerer skattekontorene om å følge gjeldende regelverk når det gjelder nyregistrering og fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top