Spørsmål og svar om reglene for beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Lån f.o.m. 7. oktober 2015 fra aksjeselskap til personlig aksjonær og deres nærstående skal som utgangspunkt behandles som skattemessig utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen. Reglene gjelder i utgangspunktet alle typer kreditt og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til personlig aksjonær og deres nærstående.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top