Statsbudsjettet 2021 – Utleggstrekk i a-meldingen

I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top