Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!

Flere eksempler viser at Skatteetaten går for tøft ut når de ilegger mulkt.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top