Strakstiltak for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Regjeringen går blant annet inn for nedkortet lønnsperiode for arbeidsgiver ved permitteringer, og mulighet for å tilbakeføre underskudd mot beskattet overskudd fra tidligere år.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top