Tidfesting av erstatning for avlingsskade på grunn av tørke

Erstatning for tap av grovfôr på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top