Tidsbruk på kompensasjonsordningene og forventninger til årets lønnsvekst

Resultater fra medlemsundersøkelsen i uke 22
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top