Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall

Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top