Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres

Finansdepartementet har besluttet å redusere tvangsmulktsatsen fra to til ett rettsgebyr pr dag .
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top