Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse

Lovendring er vedtatt, men når blir det mulig å gjennomføre utdelinger basert på mellombalanse?
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top