Utredning om næringslivets tilgang til kapital

Kapitaltilgangsutvalget foreslår flere tiltak, blant annet når det gjelder koblingen mellom gründere og investorer. Det anbefaler dessuten at formueskatten avvikles.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top