Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgiften for 2015 er fastsatt til kr 1.681 pr autorisert regnskapsfører.
Source: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top