Varsler i Altinn – regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top