Veiledning til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som forventes publisert fredag ettermiddag. Denne artikkelen oppdateres snarlig etter publiseringen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top